Biznesmeni dla młodych to autorski program Fundacji Instytut GEBO oraz Fundacji GoodNetwork , którego celem jest zaszczepienie w młodzieży pasji do biznesu. Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania młodych osób ze znanymi biznesmenami, którzy opowiadają o początkach swojej działalności, trudach, które musieli pokonać, o pierwszych sukcesach, a także o tym, że w drodze kariery zawodowej zawsze warto iść do przodu i pomimo wielu przeszkód, każdy krok przybliża nas do celu, jakim jest sukces w biznesie.

Każdy sukces to inna historia, różne inspiracje, różne początki. I jeden wspólny cel – przekazać wiedzę młodym.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach!

Główne cele programu Biznesmeni dla młodych:

– przekazywanie wiedzy w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości;

– zapoznanie uczniów szkół podstawowych, średnich i innych szkół/jednostek edukacyjnych
z różnymi aspektami prowadzenia działalności biznesowej;

– upowszechnianie postaw służących podejmowaniu inicjatyw gospodarczych;

– tworzenie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem biznesu
w Polsce i za granicą a szeroko pojętym środowiskiem uczniów i nauczycieli w Polsce
i zagranicą;

– upowszechnianie pozytywnych wzorców i wartości sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości;

– organizacja zbiórek i pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

Organizujemy:

– spotkania stacjonarnych i online;

– prelekcje, webinary i seminaria;

– warsztaty aktywizujące dla uczniów.

Kontakt

https://instytut-gebo.pl/wp-content/uploads/2022/03/marcin_dzideczek.jpg

Prezes Zarządu

Marcin Dzideczek

«To, co dajemy dla świata
i innych, zawsze do nas powraca»

Dane firmy:

Fundacja Instytut GEBO
NIP 1182228889
REGON 389977868
KRS 0000922183