Jest to pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie think tank ekspertów i trenerów negocjacji jednocząca środowisko osób skupionych obszarze negocjacji .
To wyjątkowa przestrzeń wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk wśród specjalistów z dziedziny negocjacji jak również stworzenia rzetelnego źródła merytoryki rozumienia negocjacji oraz specyfiki negocjowania w Polsce.

Obszary jakimi zajmuje się grono ekspertów w współpracy z naszą Fundacją to w szczególności:

  • wypracowywanie najlepszych praktyk prowadzenia negocjacji i metod szkolenia negocjatorów, ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego
  • stałe rozwijanie kompetentnego zespołu ekspertów i angażowanie społeczności negocjatorów w Polsce
  • opracowywanie, prezentowanie i opiniowanie wyników najnowszych badań i trendów w dziedzinie negocjacji, oraz ich zastosowania na polskim rynku
  • wypracowywanie jasności definicyjnej, oraz kodeksu zawodu negocjatora.
  • akceptowana powszechnie definicja eksperta negocjacyjnego
  • rola negocjatora w procesach międzyludzkich.
  • unifikacja pojęcia zawód – negocjator i wprowadzenie tego unowocześnionego pojęcia do Indeksu Zawodów i Specjalności ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy rozporządzeniem ( zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 28. 08. 2014 r. , poz. 1145).

Kontakt

https://instytut-gebo.pl/wp-content/uploads/2022/03/marcin_dzideczek.jpg

Prezes Zarządu

Marcin Dzideczek

«To, co dajemy dla świata
i innych, zawsze do nas powraca»

Dane firmy:

Fundacja Instytut GEBO
NIP 1182228889
REGON 389977868
KRS 0000922183