Program dla zwalnianych pracowników, którzy większość swojego życia zawodowego spędzili w jednym zakładzie pracy, powinien być prowadzony systematycznie i być ukierunkowany na indywidualne potrzeby każdej ze zwalnianych osób.

***

Zwolnienie z pracy za każdym razem łączy się ze stresem, poczuciem załamania i bezsilności. W szczególnej sytuacji znajdują się osoby, których nawyki oraz przyzwyczajenia zawodowe ukształtowały się w systemie, w którym praca była dostępna dla każdego kto chciał podjąć zatrudnienie. Współczesne realia pracy, które stawiają przed pracownikiem coraz większe wymagania doprowadziło do sytuacji, w której te osoby pozostają bezradne i przegrywają w walce o pojawiające się miejsca pracy. Bardzo niewiele osób potrafi taką sytuację przekształcić w szansę, która będzie w stanie odmienić ich sytuację i pozycję na rynku pracy. W związku z tym pracodawca, który z przyczyn ekonomicznych jest zmuszony zredukować zatrudnienie, powinien przygotować te osoby do ponownego wejścia na rynek pracy. Program dla zwalnianych pracowników, którzy większość swojego życia zawodowego spędzili w jednym zakładzie pracy, powinien być prowadzony systematycznie i być ukierunkowany na indywidualne potrzeby każdej ze zwalnianych osób. Ponadto, powinien przygotować te osoby do ponownego wejścia na rynek pracy, pomóc im w zaplanowaniu przyszłości zawodowej, wywołać pozytywną postawę do zmiany w ich karierze zawodowej oraz wskazać sposoby radzenia sobie z tą zmianą. Przede wszystkim powinien łagodzić stres, jakim jest utrata pracy.

Instytut GEBO opracował specjalny program dla zwalnianych osób, który zwiększa ich przewagę konkurencyjną w procesie poszukiwania nowej pracy. Ponadto wyposaża te osoby w niezbędne umiejętności pożądane na współczesnym rynku pracy. Jako specjaliści
w negocjacjach oraz komunikacji interpersonalnej pokazujemy wszystkim zwalnianym osobom, że nie pozostają w tej trudnej sytuacji same i utwierdzamy ich w przekonaniu, że mają wsparcie doświadczonej grupy specjalistów. Pomagamy im zyskać przewagę na rynku pracy oraz przyśpieszamy proces zawodowej zmiany.

Program oferowany przez Instytut GEBO koncentruje się na budowaniu fundamentów niezbędnych kompetencji, dostarczaniu umiejętności i konkretnych narzędzi. Metodologię tego procesu opieramy na metodach aktywizujących i wpieramy ją zasadami uczenia się opartej na teorii K. Hahna – wydarzenie, przeżycie, refleksja i transfer do życia codziennego.

Kontakt

https://instytut-gebo.pl/wp-content/uploads/2022/03/marcin_dzideczek.jpg

Prezes Zarządu

Marcin Dzideczek

«To, co dajemy dla świata
i innych, zawsze do nas powraca»

Dane firmy:

Fundacja Instytut GEBO
NIP 1182228889
REGON 389977868
KRS 0000922183